• Dr. Jola Smarkala

    Ik ben in Polen geboren en opgegroeid en heb geneeskunde gestudeerd aan de Rijks-Universiteit van Lublin. In 1983 ben ik afgestudeerd en vervolgens gespecialiseerd in anesthesie. In 1988 ben ik verhuisd naar Nederland (Rotterdam) en tot 2005 gewerkt als reguliere arts bij een consultatiebureau peuters. In deze periode ben ik afgestudeerd in acupunctuur bij NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging) en vervolgens in de energetische geneeskunde bij het IVEG (Instituut voor Energetische Geneeskunde) van Ton van Gelder in Rotterdam. Tenslotte ook afgestudeerd voor orthomoleculaire geneeskunde PNI (Psycho Neuro Immunologie) bij van Nature.

  • Reguliere en complementaire (alternatieve) geneeskundige praktijk Smarkala

    Sinds 2005 heb ik op de huidige locatie in Rotterdam mijn eigen praktijk voor reguliere en complementaire geneeskunde. Ik vind een goed en vertrouwelijk gesprek een belangrijk onderdeel (basis) van het consult. Naast dit gesprek gebruikt ik reguliere en complementaire onderzoeksmethoden. Op deze wijze tracht ik een compleet beeld van de patiënt te verkrijgen en zodoende oorzaken op te sporen en verbanden te leggen om vervolgens de meest effectieve therapie toe te passen. Ik hecht dan ook veel waarde aan toepasselijke citaat van Griekse arts Hypocriets.

    “Niet de arts  maar het lichaam geneest de ziekte”